ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ / ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,
Γραφεία : Καρόρη 5,
GR 105 51 ΑΘΗΝΑ, T: 210 32 11 651, F: 210 32 19 396

   
    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ    
   
Σταύρος Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 
 
   
 

Θέση Πρόεδρος Δ.Σ. της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ.»   (2005 – Σήμερα)

Επαγγελματική δραστηριότητα:

1986-1987 : Β. τεχνικός υπεύθυνος παραγωγής της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

1988-1990 : Σύμβουλος Ιχθυολόγος , σε επιχειρήσεις Ιχθυοκαλλιέργειας

1990-1997 : Mέτοχος της εταιρείας «ΠΛΩΤΩ-ΙΧΘΥΟΚ/ΓΕΙΕΣ ΠΟΡΟΥ ΕΠΕ».

1994-1997 : Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας «ΟΚΤΑΠΟΥΣ Α.Ε.».

1995-1997: Επιστημονικός Σύμβουλος της «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» για τη

παραγωγή των ιχθυοτροφών «ΙΧΘΥΣ».

1997-2000 : Aντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».

2000 – 2001: Διευθυντής Παραγωγής της «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ».

2001–2004: Γενικός Διευθυντής και Δ/ντής Ανάπτυξης του Κλάδου Προιόντων Διατροφής της «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ». (εισηγμένη στο ΧΑΑ, απορροφώσα εταιρεία της «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ)

2002 - 2004 : Διευθύνων Σύμβουλος της « ΑQUA BIOTECH HELLENIC A.E.» (ιδρυτικοί φορείς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Ε. & VETERIN A.E.B.E.)

2002 – 2004 : Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΠΕΡΣΕΥΣ : «ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΙΧΘΥΟΚ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε.», «ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε.», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΔΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.» & «ΥΔΑΤΟΚ/ΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»

2005 –Σήμερα: Ιδρυτικός μέτοχος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΑΣΤΡΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία ιχθυοτροφών.

Σπουδές:

1986 : Πτυχίο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Tμήμα : ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

1988 : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A.) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ AIX-MARSEILLE II

Ειδίκευση : Ωκεανολογία / Διατροφή Υδρόβιων Οργανισμών

Επιστημονικές Εργασίες:
 

1986 : «Κύκλος εκτροφής της Τσιπούρας (Sparus aurata,L.) και του Λαβρακιού (Dicentrarchus labrax, L.). Oργάνωση Μονάδας εντατικής εκτροφής με σύστημα πλωτών δεξαμενών» - Πτυχιακή Διατριβή

1988 : «Effets d’ un apport en Myo-inositol sur la croissance et le metabolisme lipidique du Loup (Dicentrarchus labrax, L.) en cours d’ elevage controle. Premiers resultats obtainus sur la classe d’age 0+ » – Μεταπτυχιακή Διατριβή.

1997 : « Εκτίμηση των διαιτητικών αναγκών σε ενέργεια και πρωτείνες της Τσιπούρας (Sparus aurata,L.). Παραγωγή υψηλής διαιτητικής αξίας ιχθυοτροφών, φιλικών προς το υδάτινο περιβάλλον. – Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ (1995-97).

1997 : “The use of animal proteins in fish feeds for the Sea Bass and Sea Bream Greek mariculture industry”. – World Aquaculture Symposium 1997 : Quality, Quantity and Sources. Seattle, Washington, USA.

2002 : “ Aquafeed ingredients for the Greek Aquaculture Industry” Workshop on Mediterranean Fish Nutrition.

International Sumposium on Nutrition & Feeding in Fish. 2-7 June 2002 Rhodos - ΗELLAS.

Επιστ. Συντονισμός Προγραμμάτων Ε+T:

1995-1997 : Έρευνα επί των διατροφικών αναγκών της Τσιπούρας & του Λαβρακιού

2003-2004 : Ιδιωτικό Πρόγραμμα μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ – ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε. με τίτλο «Ιmproving Production Efficiency of Sea Bass (Dicentrarchus labrax,L.) Farming by Developing Methodologies to Eliminate Environmental Androgenesis».

2003–2005 : Επιστημονικός υπεύθυνος του Φορέα (ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕΒΕ) του Προγράμματος ΕΠΑΝ (Μέτρο 4.5.- Δράση 4.5.1., Κωδ. ΤΡ 29) με τίτλο « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ» (Βαθμολόγηση 92,4/100, Προυπ/σμος 1,62 Μ€)


 

Δημοσιεύσεις / Αρθρα:

«Τεχνολογία του κύκλου εκτροφής της Τσιπούρας (Sparus aurata,L.) & του Λαβρακιού (Dicentrarchus labrax,L.).” – ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ , 1987.

«Ανάλυση στοιχείων ζωοτεχνικού ελέγχου του κύκλου αναπαραγωγής της Τσιπούρας (Sparus aurata,L.) και του Λαβρακιού (Dicentrarchus labrax,L)» ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ, 1989.

«Εφαρμογή των δεδομένων Διατροφής στη κατάρτιση εμπορικών σιτηρεσίων ψαριών. Σιτηρέσια θαλασσινών ειδών ψαριών με τη μέθοδο του Γραμμικού Προγραμματισμού.» - ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 1989.
«Κρίσιμα στάδια αναπαραγωγής και εκτροφής της Τσιπούρας (Sparus aurata,L.) και του Λαβρακιού (Dicentrarchus labrax,L). ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ COMET- 1989.

«Σύνοψη Ζωοτεχνικών στοιχείων του ελεγχόμενου κύκλου εκτροφής της της Τσιπούρας (Sparus aurata,L.) και του Λαβρακιού (Dicentrarchus labrax,) . Στοιχεία ιχθυογεννητικών σταθμών και αναθρεπτηρίων». ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΑΤΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-1990.

« (Α) Συστήματα πλωτών δεξαμενών (ιχθυοκλωβών) – Τεχνικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα – κριτήρια επιλογής θέσεων εγκατάστασης. (Β) Νέες τεχνολογίες πλωτών δεξαμενών ». ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ COMET- 1990.

“Η σπουδαιότητα των λιπαρών ουσιών στη Διατροφή του ψαριού. Νέα δεδομένα κατάρτισης σιτηρεσίων υψηλής ενεργειακής πυκνότητας.” – ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ –1990

“Αλληλεπίδραση Υδατοκαλλιεργειών και Περιβάλλοντος”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α.Τ.Ε.- 1991.

“Ιχθυοτροφές ΙΧΘΥΣ : Φιλοσοφία σύνθεσης σε σχέση με τις Ελληνικές συνθήκες εκτροφής». – ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ – 1996.

«Υδατοκαλλιέργειες – Μύθοι & Πραγματικότητα» - Συνέντευξη στο επιστημονικό περιοδικό «ΒΙΟ» - 2003.

«Ψάρι Ιχθυοκαλλιέργειας – Ένα Τρόφιμο Πρόκληση για τον Καταναλωτή» , Αρθρο στο περιοδικό ΕΥ ΖΗΝ (Σεπτέμβριος 2005) & Εισηγητική Παρουσίαση σε Ημερίδες του Σ.Ε.Θ. (2005-6)

Λοιπά στοιχεία:
Μακρόχρονη επαγγελματική δραστηριότητα (1985-σήμερα) στην λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και ιχθυογεννητικών σταθμών θαλασσινών ειδών ψαριών

Μακρόχρονη (1991-σήμερα) επιστημονική και επιχειρηματική δραστηριότητα στο κλάδο Ιχθυοτροφών και στις σχέσεις διατροφής, κόστους και ολικής ποιότητας αλιευμάτων ιχθυοκαλλιέργειας, στις Ελληνικές συνθήκες παραγωγής. Από το 2005 παράγει τις υψηλής διαιτητικής πυκνότητας (HND) ιχθυοτροφές οι οποίες είναι φιλικές στο υδάτινο περιβάλλον

Επιστημονική εκπροσώπηση του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ. 1995-Σήμερα).Εισηγητής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Διατροφής Ιχθύων (ΕΠ.Ε.Δ.Ι.) του ΣΕΘ.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ΕΠΕΤ και ΠΑΒΕ σύνδεσης έρευνας και τεχνολογίας στα θέματα διατροφής του ψαριού.

Επιστημονικό Μέλος της : α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, β) EUROPEAN AQUACULTURE SOCIETY, γ) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Μ.: 5-00208).

Μέλος του Δ.Σ. (2003-Σήμερα) και επιστημονικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ)
 

Προσωπικά στοιχεία:

Ημερομηνία & Τόπος γέννησης : 1960, Πάτρα Αχαίας.

Οικογενειακή κατάσταση : Εγγαμος με τρία παιδιά.

Ξένες γλώσσες : Γαλλικά & Αγγλικά
 

   
  Η Δημοσίευση των προσωπικών στοιχείων είναι για ενημέρωση των επισκεπτών των ιστοσελίδων μας.
Δεν αποτελούν υλικό για δημόσια χρήση. Τελ. ενημέρωση 4/2009