ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ LOGO
en Αρχική  
 
 
         
   

Εταιρική παρουσίαση.

   
  Η ανώνυμος εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας (Aquaculture) από το έτος 2003 με κύριο αντικείμενο την θαλάσσια εκτροφή και την εμπορία Μεσογειακών ειδών ψαριού. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ)
HACCP ( PEGASUS SEAFOODS)
Ιδρύθηκε από τον κ Σταύρο Αναστασίου και συνεργάτες του, σαν συνέχεια επιστημονικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην υδατοκαλλιέργεια, τις έρευνες πάνω στη διατροφή των ψαριών, και την παραγωγή ιχθυοτροφών.

Λειτουργεί με επιστημονικές μεθόδους διατροφής, με συνεχείς οργανοληπτικές και χημικές αναλύσεις, και ελέγχους στους πληθυσμούς που αναπτύσσονται.

Η ΠΗΓΑΣΟΣ είναι πιστοποιημένη για τη διαχείριση της παραγωγής, την μεταποίηση και την εμπορία κατά ISO 9001:2008 από την GUARDIAN INDEPENDENT CERTIFICATION (UKAS QUALITY MANAGEMENT) καθώς και με το το νεότερο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων HACCP – Codex Alimentarius, από την G.I.C.

Η λειτουργία της βασίζεται σε εφαρμοσμένο οργανόγραμμα με στελέχωση επιστημόνων, τεχνικών, και ειδικευμένου εργατικού προσωπικού.

pegasus seafoods map Η έδρα της είναι το Σοφικό Κορινθίας, και οι εγκαταστάσεις παραγωγής στο Κατακάλι Κορινθίας.
Γραφεία Αθηνών Καρόρη 5 GR-10 551 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: + 30 210 32 11 651 Fax: + 30 210 32 19 396
 email: info@pegasus-seafoods.gr

 

 
 
       
       
 
 
     

ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε
Γραφεία  Αθηνών Καρόρη 5 GR-10 551 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: + 30 210 32 11 651 Fax: + 30 210 32 19 396.
Έδρα: Σοφικό Κορινθίας GR20 004 - Εγκαταστάσεις: Κατακάλι Κορινθίας.