ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ LOGO
en Αρχική  
 
 
         
   

Πιστοποιήσεις.

   
  Στην ΠΗΓΑΣΟΣ διασφαλίζουμε την ολική ποιότητα με σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, και συστήματα ελέγχου όλων των διαδικασιών από την υποδοχή του γόνου μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος.
Η διασφάλιση της σταθερής ποιότητας και της αειφόρου καλλιέργειας βασίζεται σε οργανωτικά πρότυπα και μεθόδους που αφορούν:Δειτε το σχετικό έγγραφο
 • Την Διαχείριση της παραγωγής:
  Εγκαταστάσεις, μέσα, χειρισμούς διατροφή και υγιεινή.
 • Τον ποιοτικό έλεγχο.
  Περιβάλλοντος και υδάτων. Γόνου, ιχθυοτροφών, και ευζωίας.
  Συσκευασίας και διανομής.
 • Την διασφάλιση της ποιότητας.
  Οργάνωση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. Επιστημονικές συνεργασίες για την διατήρηση και βελτίωση των οργανοληπτικών δεδομένων.

Η αξιολόγηση των παραπάνω από την HACCP Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφαλείας τροφίμωνGUARDIAN INDEPENDENT CERTIFICATION (UKAS QUALITY MANAGEMENT) απέδωσε το Πιστοποιητικό ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001-2008
G.I.C REF: No 635365

και το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP
G.I.C Ref: No 635379 

 

 
 
       
       
 
 
     

ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε
Γραφεία  Αθηνών Καρόρη 5 GR-10 551 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: + 30 210 32 11 651 Fax: + 30 210 32 19 396.
Έδρα: Σοφικό Κορινθίας GR20 004 - Εγκαταστάσεις: Κατακάλι Κορινθίας.