ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ LOGO
en Αρχική  
 

fish farm pegasus ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ
 
       
     
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

 
Το θαλάσσιο πάρκο βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά της Πελοποννήσου στη θέση Κατακάλι του Σαρωνικού Κόλπου στον Νομό Κορινθίας. Η εγκατάσταση βρίσκεται σε οδική απόσταση 100 Km από τον λιμένα των Πατρών και 85 Km από την Αθήνα, εξασφαλίζοντας άμεσο εφοδιασμό των αγορών με υψηλής φρεσκότητας αλιεύματα.
Η παραγωγή εξελίσσεται σε θαλάσσια επιφάνεια 15.000 m2 σε μικρή απόσταση από την ακτογραμμή και με βάθος πυθμένα 40 m (min) έως 120 m (max). To μεγάλο βάθος του αμμο-βραχώδους πυθμένα εξασφαλίζει μοναδικές υδροβιολογικές συνθήκες για την υγιεινή κατάσταση και την ανάπτυξη του ψαριού.

 
Οι εγκαταστάσεις εκτροφής περιλαμβάνουν τέσσερις συστοιχίες κυκλικών ιχθυοκλωβών συνολικής χωρητικότητας 120.000 m3
Η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σήμερα στους 900 περίπου τόνους.
Η παραγωγή περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις :


κουκκίδα Επιλογή και Υποδοχή του Γόνου
κουκκίδα Εκτροφή του Γόνου
κουκκίδα Αραίωση και Διαλογή Αναπτυσσόμενων Ιχθυοπληθυσμών
κουκκίδα Τελική Ανάπτυξη Ιχθυοπληθυσμών
κουκκίδα Διαχείριση ετοίμων (εμπορευσίμου μεγέθους) ιχθυοπληθυσμών
κουκκίδα Εξαλίευση
κουκκίδα Συσκευασία

Η ΠΗΓΑΣΟΣ είναι πιστοποιημένη για τη διαχείριση της παραγωγής, την μεταποίηση και την εμπορία κατά ISO 9001:2008 από την GUARDIAN INDEPENDENT CERTIFICATION (UKAS QUALITY MANAGEMENT).
Επίσης η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το νεότερο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων HACCP – Codex Alimentarius, από την ίδια εταιρεία (G.I.C.)
Η ΠΗΓΑΣΟΣ επενδύει συνεχώς στην βελτίωση της συνολικής ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της, ώστε να ικανοποιεί τις προστιθέμενες ανάγκες των πελατών της.
 
 
     
     
 
 
     

ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε
Γραφεία  Αθηνών Καρόρη 5 GR-10 551 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: + 30 210 32 11 651 Fax: + 30 210 32 19 396.
Έδρα: Σοφικό Κορινθίας GR20 004 - Εγκαταστάσεις: Κατακάλι Κορινθίας.